Sync Order – Nhập 1000x Đơn Trong 1 Phút 30 Giây

Tóm tắt nhanh: Có 4 cách để nhập đơn hàng vào Ứng dụng Gearment: đồng bộ đơn hàng, tạo đơn hàng thủ công, đồng bộ hóa đơn hàng bằng tệp CVS và chuyển API. Thứ tự đồng bộ hóa là gì? Đồng bộ hóa đơn đặt hàng là tính năng cho phép người bán đồng bộ hóa đơn đặt hàng từ cửa hàng của bạn trên các nền tảng / thị trường với Ứng dụng Gearment. Có 2 loại đơn hàng đồng bộ: Tự động đồng bộ: Sau khi liên kết cửa hàng của bạn với Gearment App thành công, chọn Auto Sync sẽ cho phép hệ thống tự động đồng bộ tất cả các đơn hàng lên Gearment App. Nếu các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa đáp ứng yêu cầu của Gearment, chúng sẽ được đưa vào sản xuất. Shopify, Shopbase và Wordpress: Hệ thống sẽ tự động đồng bộ hóa…

By Trân Nguyễn
Tháng Chín 6, 2021

Có 4 cách để nhập đơn hàng vào hệ thống: sync order, tạo đơn hàng thủ công, sync order bằng file CVS, và truyền API.

Sync order là gì?

Sync order là tính năng cho phép sellers đồng bộ đơn hàng từ các stores trên các platform/marketplaces về Gearment App. Có 2 cách để sync order:

 • Auto Sync: Sau khi sellers liên kết store với App Gearment thành công thì việc chọn Auto Sync sẽ cho phép hệ thống tự động đồng bộ hoá mọi đơn hàng về App Gearment. Khi các đơn hàng được sync vào và đạt đủ điều kiện của Gearment thì sẽ được đưa vào sản xuất.   
 • Shopify, Shopbase, and WordPress: Hệ thống sẽ tự sync khi order đạt đủ điều kiện 
 • Amazon, Etsy, and eBay: Hệ thống sẽ tự sync khi order đạt đủ điều kiện
 • Manual Sync: Sau khi sellers liên kết store với App Gearment thành công thì khi sellers chọn manual sync, hệ thống sẽ đồng bộ hoá các đơn hàng về App Gearment trong khoảng thời gian sellers đã được setup theo múi giờ US. Khi các đơn hàng được sync vào và đạt đủ điều kiện của Gearment thì sẽ được đưa vào sản xuất. 

What are the advantages of Sync Order?

 • All orders will be synced to Gearment App, allowing sellers to manage orders more systematically and conveniently. 
 • Besides, sellers can also save a lot of time by using sync orders. Sellers can view the “Report Sync Order” section in the “Orders” tab to track the details of a sync order. 
 • While choosing sync order, sellers can enable other sync tools such as auto “Confirm Shipment” on Amazon to help customers track the progress of their orders, or auto sync tracking numbers in order to manage order’s tracking number. 

𝐅𝐢𝐥𝐞 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐚̀𝐢 đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐲𝐧𝐜 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐆𝐞𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐩𝐩:

https://docs.google.com/document/d/17Zrb1qFMNDoZw1JuIBETbgVwJ10dbHqZfKDLWKfngx4/edit

*Note: Trước khi cài đặt tính năng sync order, sellers cần link store trên các platform và marketplace về Gearment App.

Let share your thoughts with us

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Explore more

Configuration Gift Message: Tuyệt Chiêu Bán Hàng Từ Gearment
Mọi người sẽ cảm thấy được đánh giá cao khi nhận được tin nhắn quà tặng được cá nhân hóa trong đơn đặt hàng của họ. Bằng cách nắm bắt hành vi này của khách hàng, người bán có thể xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và tăng doanh số bán hàng với tính năng Configuration Gift Message từ Ứng dụng Gearment. 
 • Start your journey to

  Financial Freedom
  With Gearment

  Bắt đầu ngay thôi! How it works
  • No feed items found.