Instruction To Use Gearment App

Tóm tắt nhanh: I. Introduction to app Gearment Register the Gearment account: https://account.gearment.com/register/    Check your email to activate the Gearment account. Click the link to log in Gearment account: https://account.gearment.com/login II. App Gearment Instruction Tab definition on menu bar   1. Tab Product All products: all products created on the Gearment app. Mockup management: manage mockups. Apart from the mockups available on Gearment, the sellers can create their own mockups. Product sync report: display automatically synced orders from APIs/Platforms. 2. Tab Order All orders: display all orders. All orders archived: display all orders have been archived. Order items removed: display all order have been deleted  Tracking management: manage order…

By dev
Tháng Tám 5, 2022

I. Giới thiệu app Gearment

 1. Đăng ký tài khoản Gearment tại: https://account.gearment.com/register/ 

 

→ Vào email để xác nhận hoàn tất bước đăng ký tài khoản với Gearment.

 1. Đăng nhập tài khoản Gearment tại: https://account.gearment.com/login

II. Cách sử dụng app Gearment

Các chú thích trên tab

 

1. Tab Product

 • All products: tất cả product đã được tạo trên app Gearment.
 • Mockup managementquản lý mockup, ngoài sử dụng những mockup có sẵn trên Gearment, seller có thể tự tạo mockup riêng.
 • Product sync report: hiển thị các order được sync tự động từ các API/Platform.

2. Tab Order

 • All orders: tất cả các orders hiện đang có.
 • All orders archived: các sản phẩm đã bị ẩn.
 • Order items removed: hiển thị các mục order đã bị xóa. 
 • Tracking management: : quản lý tracking của order.
 • Manual payment: thanh toán thủ công.
 • Order issue: hay [ticket] để hỗ trợ thắc mắc của seller.
 • Report sync orders: sync order status, tình trạng order đang được đồng bộ. 
 • Report manually sync trackingtình trạng đồng bộ các order sync thủ công. 
 • Order import progress: xem quá trình import order vào đã thành công chưa.

3. Tab Store: Add các store trên Shopify, Amazon, WordPress, Shopbase,..đến Gearment.

4. Transaction tab: thông tin chi tiết giao dịch thanh toán.

5. Tab Data Feed configuration: Feed form config – form của Amazon yêu cầu điền. 

6. Tab Notifications: thông báo của app Gearment.

7. Tab Settings

 • Setting: Là phần cài đặt chung cho tài khoản gồm thanh toán và các tính năng tự động.

Để cài đặt thanh toán, seller ấn vào change payment method để cài đặt phương thức thanh toán. 

Có 3 phương thức thanh toán bao gồm Paypal, Payoneer hoặc thẻ tín dụng. Sau khi seller điền thông tin đăng nhập vào phương thức thanh toán cần sử dụng, ấn set as default góc bên phải.

 

PayPal: thêm thông tin thanh toán qua Paypal bằng cách ấn vào Add Paypal, sẽ có 1 trang pop up hiện ra để điền thông tin.

Lưu ý: Không nên ấn Add Paypal nhiều lần, ấn allow cho hiện pop up trên trình duyệt.

+ Payoneer: thêm thông tin thanh toán qua Payoneer bằng cách ấn vào Login.

Trong trường hợp chưa có tài khoản, ấn Create Account, sẽ có 1 trang pop up hiện ra để điền thông tin.

Lưu ý: Không nên ấn login nhiều lần, ấn allow cho hiện pop up trên trình duyệt

 • Ship Label Settings: điền thông tin Billing address, sử dụng địa chỉ trùng với địa chỉ ban đầu khi đăng ký tín dụng.
 • Information Credit Card: điền thông tin thẻ tín dụng muốn liên kết.

TOPUP: Deposit tiền thanh toán qua email [email protected]chấp nhận Payoneer và Ping Pong.

III. Kết nối store đến Gearment

Click vào store trong menu của Gearment sau đó add store đến Gearment như hình phía dưới:

1. Shopify

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • Merchant: Enter the subdomain of your store on Shopify
 • Automatic synchronization when new orders: Tick to automatically sync orders
 • Active store: Tick to active your store
 • Sync orders manual payment: Tick to sync manual payment orders

Bước 2: Click “Add store” → Done

2. Amazon

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • Amazon marketplace: Choose your marketplace 
 • Auto sync order: Tick to automatically sync orders
 • Active store: Tick to active your store

Bước 2: Click “Authorize”

Bước 3: Tick “I direct Amazon to provide Gearment – Print On Demand Fulfillment access to my Selling Partner account and related data. I am responsible for any actions taken by the application” → Click “Confirm” → Done 

3. WordPress 

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • Url store: Enter your url store
 • Consumer key and consumer secret: Click here to get API key 
 • Automatic synchronization when new orders: Tick to automatically sync orders
 • Active store: Tick to active your store
 • Notify shipment details to the customer (add customer note): Tick to enable this if you are using notify shipment detail with customer note

Bước 2: Click “Add store”

4. Shopbase

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • Merchant: Enter the subdomain of your store on Shopbase

Bước 2: Click “Add store” → Done

5. Order Desk

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • OrderDesk store ID: Enter your store ID on OrderDesk
 • OrderDesk API key: Click here to get API key 
 • OrderDesk Folder ID: Enter folder ID 
 • Active store: Tick to active your store

Bước 2: Click “Add store” → Done

6. eBay

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • Url store: Enter your url store
 • Ebay marketplace: Choose your marketplace 
 • Active store: Tick to active your store
 • Auto sync order: Tick to automatically sync orders

Bước 2: Click “Add store” → Done

7. Etsy

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • Url store: Enter your url store
 • Etsy marketplace: Choose your marketplace 
 • Active store: Tick to active your store
 • Auto sync order: Tick to automatically sync orders

Bước 2: Click “Add store” → Done

8. Custom store (Gearment store)

Bước 1: Fill all required information

 • Store name: Enter your store name
 • Active store: Tick to active your store

Bước 2: Click “Add store” → Done

IV. Cách xử lý đơn hàng

Có 3 cách để sync đơn hàng về app Gearment bằng cách vào: order → all order → create order/sync order/import order

 1. Create order: Create order manually to sync to the app.

2. Sync order to app Gearment:

Auto sync: kết nối store để order được tự động đồng bộ về app

Manual sync: dành cho khách muốn đồng bộ đơn thủ công như ảnh bên dưới

Orders → All order → Sync order → Store

 

3. File Template: : dành cho các đơn chưa đồng bộ với app Gearment, có tất cả các template cho từng platform, tải về điền thông tin rồi import lên app Gearment

Orders → All order → Import order

➥ Cách xử lý đơn hàng sau khi đã đưa về app thành công từ 1 trong ba cách trên để đơn hàng được process:

Để xử lý đơn hàng với những order có sản phẩm được tạo từ app Gearment:

Approve order – tùy chọn manual và auto ở phần setting

Payment order – tùy chọn manual và auto ở phần setting

Đối với những order sync về hệ thống những sản phẩm không được tạo từ Gearment:

Match product – tùy chọn manual và auto ở phần setting

Approve order – tùy chọn manual và auto ở phần setting

●   Payment order – choose manual và auto option in setting 

* Sau khi match hệ thống sẽ tự động lưu SKU này. Ngoài ra hệ thống còn có thêm tính năng auto match ở phần setting. 

- Chọn tính năng auto match thì seller sẽ không phải match product lại cho những đơn hàng sau nếu có cùng SKU. 

- Sau khi match product thành công thì sẽ xử lý đơn như nhưng đơn thông thường có sản phẩm được tạo từ app với các bước phía trên.  

Thao tác khác: Để thao tác xử lý đơn seller nhấn chọn mã đơn và chọn tab tương ứng từ menu action popup 

4. Tab create product:

Tạo sản phẩm để xuất file listing hoặc bulk upload. Ấn vào tab create product ở trên cùng để tạo sản phẩm mới.

App sẽ hiện các mockup có sẵn phân chia theo từng loại sản phẩm.

 

Sau khi nhấn chọn mockup của loại sản phẩm cần list, seller chọn next để chuyển tiếp qua phần detail của listing.

Design product: Lựa chọn màu, size và hình in cho sản phẩm

Hình in trên sản phẩm phải nằm trong khung yêu cầu được đánh dấu đỏ như trong hình ở dưới 

Định dạng ảnh phải là File type: PNG|300 DPI minimum.File type: PNG|300 DPI minimum.

Sau khi create product thành công, hệ thống sẽ update thông tin ở tab products

Cách tạm ẩn product: click chọn product → action → archived product

Để hủy tạm ẩn hoặc xóa product: click chọn product → action → unarchived product/delete product

To sync product to Etsy/eBay/ store: choose product that need to be sync → action → sync products

Let share your thoughts with us

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Explore more

Configuration Gift Message: Tuyệt Chiêu Bán Hàng Từ Gearment
Mọi người sẽ cảm thấy được đánh giá cao khi nhận được tin nhắn quà tặng được cá nhân hóa trong đơn đặt hàng của họ. Bằng cách nắm bắt hành vi này của khách hàng, người bán có thể xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và tăng doanh số bán hàng với tính năng Configuration Gift Message từ Ứng dụng Gearment. 
 • Start your journey to

  Financial Freedom
  With Gearment

  Bắt đầu ngay thôi! How it works
  • No feed items found.