Hướng Dẫn Thêm Staff Account Trên Gearment App

Tóm tắt nhanh: HƯỚNG DẪN THÊM TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN TRÊN ỨNG DỤNG GEARMENT I. Tài khoản chính: 1. Thêm tài khoản nhân viên Bước 1: Vào “Cài đặt” → chọn “Tài khoản” Bước 2: Nhấp vào “Thêm tài khoản nhân viên” Bước 3: Điền thông tin nhân viên - Họ và tên : Tên tài khoản nhân viên. - Email: Email của tài khoản nhân viên. Lưu ý: email đã thêm phải là tài khoản Gearment chưa đăng ký. - Chỉnh sửa quyền: Chọn quyền cho tài khoản nhân viên. Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin → Nhấp “Gửi thư mời” để gửi email mời đến tài khoản nhân viên 2. Cấp phát cửa hàng cho tài khoản nhân viên Bước 1: Vào “Cửa hàng” Bước 2: Nhấp “Chỉnh sửa” cho cửa hàng…

By Trân Nguyễn
Tháng Sáu 9, 2022

INSTRUCTION TO ADD STAFF ACCOUNT ON GEARMENT APP

I. Tài khoản chính:. Primary account:

1. Add staff account

Bước 1: Vào “Setting” → Chọn “Accounts”


Bước 2: Nhấn “Add staff account”


Bước 3: Cài đặt thông tin staff account 


- Full name: Tên chủ tài khoản staff account.

– Email: Email tài khoản staff account.

Lưu ý: chỉ add thêm Email chưa đăng ký tài khoản Gearment.

– Edit permissions: Chọn những quyền muốn cấp cho tài khoản staff account.

Bước 4: Nhấn Send invite để gửi email mời cho staff account. 

2. Cấp Store cho Staff account 

Bước 1: Vào “Store”

Bước 2: Nhấn “Edit” đối với Store cấp cho Staff account

Bước 3: Chọn Staff account muốn cấp quyền:

3. Deactive hay cấp lại quyền cho Staff account

Bước 1: Vào “Setting” → Chọn “Accounts”

Bước 2: Nhấn Edit ở Staff account muốn chỉnh sửa

Bước 3: Cấp lại quyền Staff accout theo ý muốn

4. Deactive Staff account

Lưu ý: Staff account bị Deactive sẽ không đăng nhập được

II. Staff account:

1. Xác nhận tài khoản Staff account

Bước 1: Staff account vào check mail để chấp nhận lời mời → Staff account sẽ nhập được email invite: Nhấn Verify staff account

Bước 2: Staff account nhập thông tin để đăng


– Email: Staff account điền lại email của mình

– Password: nhập mật khẩu

– Confirm password: Xác nhận mật khẩu.

2. Đăng nhập tài khoản: 

Bước 1: Vào trang http://account.gearment.com/ 

Bước 2: Đăng nhập nhập thông tin Staff account đã đăng

Let share your thoughts with us

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Explore more

Configuration Gift Message: Tuyệt Chiêu Bán Hàng Từ Gearment
Mọi người sẽ cảm thấy được đánh giá cao khi nhận được tin nhắn quà tặng được cá nhân hóa trong đơn đặt hàng của họ. Bằng cách nắm bắt hành vi này của khách hàng, người bán có thể xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và tăng doanh số bán hàng với tính năng Configuration Gift Message từ Ứng dụng Gearment. 
  • Start your journey to

    Financial Freedom
    With Gearment

    Bắt đầu ngay thôi! How it works
    • No feed items found.