Garden Flag 12×18 Design Guidelines

Quick Summary: Garden Flag rất được ưa chuộng tại Mỹ, chỉ có một kích thước duy nhất là 12x18 inch. Design của loại sản phẩm này cần lưu ý khu vực để xỏ cây treo cờ (stand's arm), bạn không nên để chữ hoặc nội dung quan trọng ở đó, mặc dù bản in sẽ phủ hết lá cờ như hình minh họa ở trên. Hình Design yêu cầu tối thiểu 150 dpi, tốt ưu là 300 dpi, bạn nên dùng định dạng JPG để giảm dung lượng.

By jbngan_blog
May 20, 2021

Garden Flag rất được ưa chuộng tại Mỹ, chỉ có một kích thước duy nhất là 12×18 inch.

Design của loại sản phẩm này cần lưu ý khu vực để xỏ cây treo cờ (stand’s arm), bạn không nên để chữ hoặc nội dung quan trọng ở đó, mặc dù bản in sẽ phủ hết lá cờ như hình minh họa ở trên.

Hình Design yêu cầu tối thiểu 150 dpi, tốt ưu là 300 dpi, bạn nên dùng định dạng JPG để giảm dung lượng.

Let share your thoughts with us

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore more

Configuration Gift Message: Selling Tip From Gearment
Everyone will feel appreciated when receiving a personalized gift message within their orders. By grasping this customer’s behavior, sellers can build brand loyalty and boost sales with the Configuration Gift Message feature from Gearment App. 
  • Start your journey to

    Financial Freedom
    With Gearment

    Get started How it works
    • No feed items found.